Mysen Mannskor
Postboks 262
1851 Mysen

Org.nr: 979554540

epost: post@mannskoret.com

-for medlemmer

-for medlemmer 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Det er 33 aktive medlemmer
     
  1. tenor (9) 2. tenor (6)
  Asbjørn Jaavall Gunnar Lavèn
  Jan Grefslie Arne Westerfjell
  John Egil Stanes Kjell Brynjulfsrud
  Kåre Lund Othar Hansen
  Stein Evensen Per Christian Wiig
  Vidar Filtvedt Per J. Kvakkestad
  Ståle Arnesen  
  Frode Halvorsen  
  Ola Thune  
     
     
  1. bass (11) 2. bass (7)
  Arild Langseter Arne Pask Pettersen
  Inge Magnar Bjørgo Evald Forvik
  Jan Kopperud Kjell Olausen
  Leif Hansen Tor Ove Solberg
  Oddvar Jota Nils Krogh
  Arild Johansen Richard Davis
  Rune Krog Bjørnar Bye
  Tor Glasø Tore Seim
  Øyvind Svendsby  
  Valter Bakkene  
  Ole Martin Aler